Zostań Aniołem

Fundacja „Zostań Aniołem” powstała w 2020 roku w Strumieniu z inicjatywy władz i pracowników DPS dla Dzieci w Strumieniu. 
Celami fundacji są m.in. 

  • działalność na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie poprzez ich wsparcie indywidualne i zbiorowe,
  • troska o jakość warunków ich życia, zdrowie, podmiotowość i godność;
  • kształtowanie i rozwój społecznych postaw akceptacji, integracja ze środowiskiem lokalnym, propagowanie i wspieranie wartości chrześcijańskich, tolerancji i poszanowania dla każdego człowieka, działania w zakresie pomocy społecznej, turystyki i rekreacji.

 Więcej o naszej działalności oraz celach statutowych przeczytasz w dołączonym pliku. 


Ludzie Fundacji 
Fundator – Ewelina Kościuszko – Wiaterek
 
Zarząd:
Dyrektor Fundacji: Anna Sławińska 
Rada Fundacji – Małgorzata Marek, Aleksandra Broda oraz Ewelina Kościuszko – Wiaterek. 
 
W działalność Fundacji zaangażowani są również wolontariusze – pracownicy DPS dla Dzieci w Strumieniu. 

Kontakt
Adres: ul. 1 Maja 12, 43-246 Strumień
tel.: 660 544 415
e-mail: fundacja.zostananiolem@gmail.com
 
Zachęcamy do dokonywania
wpłat na nr rachunku bankowego
76 1050 1070 1000 0090 8088 6253
 
Wszystkie dochody przeznaczane będą na realizację celów statutowych.

Powrót do góry
www.000webhost.com