Usługi zdrowotne

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu zapewnia dostęp do opieki medycznej i specjalistycznej w postaci konsultacji lekarza pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów.
Podopiecznym zapewniona jest opieka pielęgniarska oraz opieka ratowników medycznych (Firma zewnętrzna), podczas której prowadzona jest bieżąca obserwacja i ocena stanu zdrowia, udzielanie pomocy medycznej w nagłych wypadkach oraz realizowanie zaleceń lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów.

Powrót do góry
www.000webhost.com