Usługi wspomagające

Praca kadry Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu polega na świadczeniu usług zapewniających niezbędne formy pomocy dla podopiecznych.
Celem ich realizacji Dom powołał zespół terapeutyczno-opiekuńczy składający się z pracowników, którzy bezpośrednio zajmują się mieszkańcem.
Zespół spotyka się regularnie opracowując Indywidualne Plany Wsparcia dla mieszkańca, których realizację  koordynują pracownicy pierwszego kontaktu.
Świadczone przez Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu usługi wspomagające obejmują:

 • podnoszenie sprawności i aktywizowanie,
 • rehabilitację i fizykoterapię,
 • udział w terapii zajęciowej,
 • uczenie i wychowywanie przez doświadczenie życiowe,
 • realizowanie potrzeb kulturalnych i uspołecznienie,
 • możliwość korzystania z biblioteki oraz codziennej prasy,
 • integrację ze środowiskiem lokalnym,
 • rozwój samorządności mieszkańców,
 • świadczenie pracy socjalnej,
 • przeżywanie świąt i uroczystości okazjonalnych,
 • kontakt z duchownymi i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca.
Powrót do góry
www.000webhost.com