Usługi edukacyjne

Mieszkańcy DPS w Strumieniu realizują obowiązek szkolny i przedszkolny w placówkach na terenie Gminy Strumień i poza nią. O wyborze miejsca edukacji decyduje wspólnie z dyrekcją DPS zespół specjalistów, który uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne mieszkańca oraz jego potrzeby. Mieszkańcy objęci są opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie, która wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego stanowiące podstawę doboru odpowiednich placówek. 
Nasi mieszkańcy korzystają z oferty:

 • Przedszkola w Strumieniu 
 • Przedszkoli Terapeutycznych „Słoneczna Kraina” w Cieszynie oraz w Skoczowie 
 • Szkoły Podstawowej  im. Powstańców Śląskich w Strumieniu 
 • Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie, w tym 
 • Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,
 • Szkoły Podstawowej, 
 • Szkoły Branżowej  I stopnia,
 • Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
 • Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych w Strumieniu (organizowanych na terenie DPS dla mieszkańców z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej).
   
  fot. Przedszkole w Strumieniu, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Strumieniu, Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu.
Powrót do góry
www.000webhost.com