Usługi Opiekuńcze

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu sprawuje opiekę nad chłopcami z niepełnosprawnością intelektualną, którzy funkcjonują w czterech grupach wychowawczych. Grupy są zróżnicowane pod względem wieku oraz poziomu funkcjonowania. Dodatkowo funkcjonuje również piętro usamodzielniające.
Działania opiekuńcze obejmują pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnację, dostosowaną do indywidualnych potrzeb mieszkańca, jego możliwości psychofizycznych.

Powrót do góry
www.000webhost.com