Nasz dom


Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu założony został 2 maja 1955 r. Jego założycielem oraz organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame Prowincja Polska z siedzibą w Opolu.

DPS w Strumieniu to placówka pobytu całodobowego dla 73 chłopców z niepełnosprawnością intelektualna wraz z rożnego rodzaju sprzężeniami. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 30 roku życia. W wyjątkowych sytuacjach takich jak mała zdolność adaptacji do nowego otoczenia dopuszcza się pobyt osób, które ukończyły 30 rok życia.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame położony jest na terenie województwa śląskiego, w powiecie cieszyńskim, w gminie Strumień. Ma zasięg ponadlokalny i służy dzieciom wymagającym opieki, edukacji i rehabilitacji. Misją Domu jest służba dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.


Działalność Domu można wesprzeć za pośrednictwem fundacji „Zostań Aniołem”
W tytule przelewu wpisując:
„Darowizna”
Nazwa Banku
ING Bank Śląski Odział Cieszyn
Numer Konta
76 1050 1070 1000 0090 8088 6253

Powrót do góry
www.000webhost.com